Piękny dom na wyłącznośćpokojesalonłazienkakuchniasala gierSzczyrk
Fajne Miejsce Szczyrk Fajne Miejsce Szczyrk
"PG" Piotr Grudziński
ul. Modrzewiowa 8a
43-370 Szczyrk
tel: +48 501 735 265
mail: grudziu@gmail.com
Fajne Miejsce Szczyrk Animacja
Fajne Miejsce Szczyrk Animacja
Fajne Miejsce Szczyrk Animacja
odpocznij w malowniczej scenerii SZCZYRKU

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji oraz zasady użytkowania domu przy ulicy Modrzewiowej 8A w Szczyrku (43-370). Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Regulamin w formacie pdf

Rezerwacja i zaliczka
 • Po wstępnym, telefonicznym lub mailowym  uzgodnieniu rezerwacji,  należy w ciągu 7 dni wpłacić zaliczkę ustalaną indywidualnie w zależności od długości okresu pobytu na numer konta 88 2490 0005 0000 4500 9188 2141. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 • Pozostałą część kwoty Najemca płaci  w formie przelewu 14 dni przed planowanym pobytem.
 • Ewentualne opóźnienie w przyjeździe lub skrócenie okresu   najmu nie zwalnia Najemcy z dokonania całości opłaty za pobyt.

 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Użytkowanie domu podczas pobytu
 • Doba hotelowa jest uzgadniana z każdym Najemcą indywidualnie.

 • Najemca bierze całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nim osoby.

 • Na terenie domu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie interwencji policji, straży miejskiej, straży pożarnej lub innych służb porządkowych, następuje natychmiastowe wykwaterowanie gości bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe do domu nie należy wnosić substancji łatwopalnych, używać grzałek, palników oraz innych urządzeń mogących wywołać pożar.

 • W domu dopuszcza się przebywanie zwierząt o czym należy poinformować właściciela domu  przed planowanym pobytem.

 • Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi Najemca.

 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne sytuacje losowe takie jak przerwa w dostawie prądu, wody lub gazu.

 • Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe przebywających tam osób, powstałe na terenie domu i posesji.

 • W domu może przebywać tylko zadeklarowana wcześniej liczba gości.

 • Wszelkie zmiany dotyczące ilości osób przebywający na terenie domu muszą zostać uzgodnione z właścicielem. W razie stwierdzenia większej ilości osób zostanie naliczona dodatkowa opłata.

 • Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się mienie gości na terenie domu jak i posesji.

 • Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie domu lub posesji odpowiedzialność ponosi Najemca.

 • Dzieci do lat 2 przebywają bezpłatnie.

 • Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności właściciela domu lub osoby upoważnionej.

 • W momencie przekazania kluczy Najemca podpisuje  listę "rzeczy ruchomych" znajdujących się na terenie domu.

 • Najemca po przyjeździe zobowiązany jest odebrać dom.

 • Wszelkie uwagi dotyczące ewentualnych zniszczeń bądź uszkodzeń należy zgłosić do właściciela w pierwszym dniu pobytu

 • Wszelkie uszkodzenia lub awarie powstałe w okresie pobytu należy niezwłocznie zgłosić do właściciela domu.
 • Najemca oświadcza, iż dom wynajmuje w celach turystyczno-rekreacyjnych.
 • Najemca zobowiązuje się do respektowania ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 pod rygorem rozwiązania umowy (zapis wynikający ze specyfiki okolicy oraz obecności sąsiadów wynajmujących kwatery innym turystom)
 •  klimatyczna pobierana jest zgodnie z obowiązującą taryfą ustaloną przez Urząd Miejski w Szczyrku. Aktualnie wynosi ona 2,15pln/osoba/doba.

 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane  będą polubownie a w przypadku braku takiej możliwości drogą sądową.
Piękny dom na wyłączność (18 zdjęć)